Coor Service Management tecknar avtal med LEO Pharma och växer på danska marknaden

LEO Pharma har valt Coor Service Management som leverantör av servicetjänster. Avtalet innebär att Coor ökar sin omsättning i Danmark väsentligt. Uppdraget omfattar leverans och utveckling av arbetsplatsservice till huvudkontoret i Ballerup (Köpenhamn). Avtalet löper under fem år och är Coors största avtal i Danmark.

Samarbetet omfattar den övervägande delen av LEO Pharmas internservice. Båda parter räknar med att samarbetet kommer att utökas under de närmsta åren.

- När Coor tar över internservicen kan vi koncentrera oss på vår kärnkompetens; att utveckla, producera och marknadsföra läkemedel. Med Coors erfarenhet på området kan vi öka vår kostnadseffektivitet och flexibilitet, säger Karsten Sørensen, Director Supply Chain Management LEO Pharma.

LEO Pharma är den första medicinska verksamheten som Coor leverarar internservice till i Danmark. Avtalet omfattar renhållning, godsmottagning, posthantering, logistik och trädgårdsskötsel. Som ett led i avtalet erbjuds 44 av LEO Pharmas medarbetare anställning hos Coor.

- Med uppdraget för LEO Pharma tar vi ett stort och strategiskt viktigt kliv på den danska marknaden, som utvecklas mycket starkt. Coors danska verksamhet växer väsentligt samtidigt som vi nu levererar service till läkemedelsindustrin - något som vi tidigare bara gjort i Sverige, säger Mats Jönsson, VD Coor Service Management.

Avtalet börjar gälla från och med den 1:a januari 2007.