Coor Service Management tecknar nytt avtal med WM-data Sverige AB

Efter en upphandling har WM-data tecknat avtal med Coor Service Management avseende leverans av arbetsplatsservice till det nya huvudkontoret i Nacka Strand.

WM-data är ett av Nordens ledande IT-företag med cirka 9 000 medarbetare och en omsättning på drygt 10 000 MSEK. Avtalet i Nacka Strand blir det andra samarbetet mellan WM-data och Coor. Sedan tidigare har Coor ett helhetsansvar för servicetjänsterna vid ett av WM-datas kontor i Malmö. - Vi är glada över det ökade förtroendet och ser fram mot att utveckla kontorsservicen i Nacka Strand i nära samarbete med WM-data. Eftersom det är ett nytt kontor så ger det en unik möjlighet att utveckla och anpassa servicetjänsterna efter WM-datas behov, säger Staffan Ebenfelt, affärsområdeschef Service på Coor Service Management. WM-data samlar sin verksamhet i Stockholm och flyttar under november 1 400 arbetsplatser till Nacka Strand. Coor får ett helhetsansvar för arbetsplatsservicen i det nya kontoret, vilket bland annat innefattar receptions- och konferensservicetjänster, post- och godshantering, vaktmästeri, lokalvård och dryckesautomater. – Vi vill ägna all kraft åt vår IT-verksamhet så för oss är det naturligt att låta en extern aktör hantera stödfunktionerna. Coor Service Management har tidigare visat att de tar ett långtgående ansvar och erbjuder hög flexibilitet, vilket var avgörande vid vårt val av serviceleverantör, säger Peter Hagberg, ekonomiansvarig på WM-data i Sverige.