Poolia väljer Coor Service Management

Coor Service Management blir helhetsleverantör av service-tjänster till Poolias huvudkontor i Stockholm.

Uppdraget omfattar arbetsplatsservice såsom reception, telefoni, lokalvård och vaktmästeri. I Coors uppdrag ingår att stärka serviceorganisationen och driva ett aktivt utvecklingsarbete. – Genom att vi får ett helhetsansvar för servicetjänsterna hos Poolia kan vi skapa värde genom att tillföra bred erfarenhet och synergier med våra övriga uppdrag. En viktig del är att utveckla servicetjäns-terna så att de blir mer flexibla och bättre anpassade till Poolias be-hov, säger Christer Tånnander, affärsenhetschef på Coor Service Management. Avtalet träder i kraft i maj och gäller tills vidare. Som en del i uppdraget har Coor tagit fram en ny, rikstäckande telefonilösning för Poolia vilket kommer att höja tillgängligheten och frigöra resurser från receptionen. – Valet föll på Coor eftersom de kunde erbjuda en helhetslösning och har lång erfarenhet inte bara av att driva utan också av att utveckla arbetsplatsservice. Med Coor kommer vi att kunna hitta nya lös-ningar som höjer vår servicenivå, säger Mats Påhlson, Finanschef på Poolia. För ytterligare information kontakta: Christer Tånnander, affärsenhetschef Coor Service Management, tel: 08-553 96 220 Åsa Berndtson, kommunikationsansvarig Coor Service Management, tel: 08-553 95 403 www.coor.com