Coor anpassar verksamheten i Gävleborgs Län

Coor Service Management har lagt ett varsel om uppsägningar på grund av övertalighet vid affärsenheten Offentlig Sektor & Hälsa i Gävleborgs Län. Totalt omfattas 30 personer av varslet.

Den 22 november 2006 blev det klart att Coor Service Management efter en offentlig upphandling fick uppdraget att ta över ansvaret för fastighetsdrift och andra fastighetsanknutna tjänster till Landstinget Gävleborg. Uppdraget började gälla från och med den 1 mars 2007 då 63 medarbetare, som tidigare varit anställda i Länsservice (fastighetsservice), gick över till Coor. Sedan dess har Coor noga analyserat verksamheten och konstaterar att en övertalighet föreligger. Anledningen är att verksamheten måste anpassas till de förutsättningar som finns i avtalet med Landstinget. Bolaget varslar därför 30 personer om uppsägning.

- Vår målsättning är att bygga upp en sund och långsiktigt konkurrenskraftig verksamhet i hela länet. Den verksamheten vi bedriver mot Landstinget Gävleborg måste anpassas till de förutsättningar som anges i avtalet. Med den erfarenhet vi har från att bedriva motsvarande verksamheter innebär det att vi har identifierat en övertalighet och tyvärr måste varsla medarbetare om uppsägning, säger Kristoffer Söderberg, regionchef på affärsenhet Offentlig Sektor & Hälsa, Coor Service Management.

Fackliga förhandlingar har inletts och medarbetarna är informerade om situationen. Varsel är lämnat till Länsarbetsnämnden och omfattar verksamheten på alla orter, d.v.s. i Gävle, Bollnäs, Ljusdal, Hudiksvall, Sandviken, Ockelbo, Forsa/Edsbyn och Söderhamn.

- Vi tycker att det är tråkigt att vi måste vidta så drastiska åtgärder. Vi fokuserar nu på att hantera situationen på bästa sätt med tanke på våra medarbetare, säger Kristoffer Söderberg.