Coor expanderar i Norge genom förvärv

Coor Service Management köper 80 procent av aktierna i norska servicekoncernen Renhold - Skade - Sentralen (RSS). Bolaget har cirka 130 medarbetare och omsätter cirka 100 MNOK.

RSS tillhandahåller drift och underhåll av fastigheter samt städning och skadesanering. Verksamheten är koncentrerad främst till Bergen, men också till Alta, Stavanger och Haugesund.

- Genom förvärvet av RSS stärker vi vår position i Norge ytterligare och får en bättre geografisk täckning. Förvärvet tar oss närmare vår målsättning att bli den ledande aktören på den norska markanden. Vi räknar med en fortsatt hög tillväxttakt i Norge under de närmaste åren. RSS ger oss kompetens inom flera av våra kärnområden samt bra medarbetare och en bred kundstock, säger Mats Jönsson, VD Coor Service Management.

Renhold - Skade - Sentralens VD Jostein Ekrem äger resterande 20 procent av bolaget. Affären är villkorad av konkurrensmyndighets godkännande.

- Med Coor som huvudägare så kommer Renhold - Skade - Sentralen att kunna utvecklas ytterligare. Vi kommer att kunna dra nytta av Coors breda erfarenhet, kompetens och nordiska nätverk, säger Jostein Ekrem, VD Renhold - Skade - Sentralen.

För ytterligare information kontakta:

Mats Jönsson, VD Coor Service Management, tel: 08-553 959 50
Åsvor Brynnel, Kommunikationschef Coor Service Management, tel: 070-600 73 21
Jostein Ekrem, VD Renhold - Skade - Sentralen, tel: +47 90 88 04 27