Coor säger upp färre personer än varslat i Gävleborgs Län

I maj varslade Coor Service Management om övertalighet gällande 30 personer inom affärsenhet Offentlig Sektor & Hälsa i Gävleborgs Län. De fackliga förhandlingarna är nu avslutade och resulterar i att 11 personer sägs upp. Förklaringen till minskningen ligger främst i att Coor under förhandlingsperioden har hittat en köpare till en del av verksamheten vilket innebär att 14 personer undantas från varslet.

Den 2 maj lämnade Coor in ett varsel till Länsarbetsnämnden. Bakgrunden till varslet är att Coor måste anpassa verksamheten till de förutsättningar som finns i avtalet med Landstinget i Gävleborg. Efter varslet inleddes för-handlingar med fackliga parter (SKTF och Kommunal). Under förhandlingsperioden har Coor hittat en köpare till en del av verksamheten, vilket innebär att 14 medarbetare kunde undantas från varslet.

– Förhandlingarna har tagit tid men varit konstruktiva. Vår gemensamma ambition har varit att lösa situationen på bästa sätt för så många som möjligt. Tyvärr kommer 11 personer fortfarande att behöva sägas upp, säger Kristoffer Söderberg, regionchef på affärsenhet Offentlig Sektor & Hälsa, Coor Service Management.

De berörda 11 medarbetarna arbetar i Gävle, Sandviken, Hudiksvall och Söderhamn. Resultatet av förhandlingarna presenteras för medarbetarna genom personliga samtal idag, den 13 juni.

– Att lägga varsel är oerhört tungt och det har varit och är en påfrestande situation för alla, både för de som nu lämnar Coor och för de som kommer att arbeta vidare inom bolaget. Vårt fokus just nu är att på bästa sätt stötta de berörda medarbetarna, säger Kristoffer Söderberg.