Coor Service Management anpassar verksamheten i Göteborg

Coor Service Management varslar om uppsägningar i affärsområde Produktion & Process i Göteborg. Varslet omfattar 29 av 450 personer inom affärsområdet.

Varslet berör främst medarbetare vid motionsverksamheten på Sörreds-gården på Hisingen, som Coor väljer att lämna. En något lägre beläggning för vissa andra enheter inom affärsområdet är också konstaterad. Sammantaget innebär det att verksamheten måste anpassas och antalet medarbetare minska.

- Detta är mycket tråkigt men vi måste anpassa oss efter de förutsättningar som råder. Tyvärr innebär det att vi tvingas varsla medarbetare i Göteborg om uppsägningar, säger PG Persson, affärsområdeschef Produktion & Process Coor Service Management.

Fackliga förhandlingar pågår och medarbetarna inom berörda enheter är informerade om situationen. Varsel är lämnat till Länsarbetsnämnden i Västra Götalands län.

- Vi fokuserar nu på att hantera övertalighetsprocessen på bäst sätt för att ge våra medarbetare stöd och hjälp, säger PG Persson, affärsområdeschef Produktion & Process Coor Service Management