Coor Service Management bygger plattform i Finland genom förvärv

Coor Service Management köper det finländska servicebolaget AKP Karhula Oy. Förvärvet innebär att AKP Karhulas 103 medarbetare blir anställda av Coor och att Coors årsomsättning i Finland ökar till 14 miljoner Euro. Coor blir därmed en av de marknadsledande aktörerna på den finska servicemarknaden.

AKP Karhula Oy ägdes tidigare av Ahlstrom Oyj, A. Ahlström Osakeyhtiö, Ahlstrom Glassfibre Oy, Sulzer Pumps Finland Oy, Andritz Oy samt Sonoco-Alcore Oy. AKP leverar drift- och underhållstjänster, intern och personalservice till Karhula Industry Park i Kotka regionen i sydöstra Finland. Totalt levereras service till mer än 25 företag med över 2 000 anställda.

– Förvärvet av AKP är strategiskt viktigt för oss och ger oss den kritiska storlek vi behöver för en fortsatt expansion i Finland. Vi stärker vår position samtidigt som vi breddar vår verksamhet och kompletterar vårt erbjudande. Vår ambition är nu att fortsätta ta marknadsandelar även i Finland, där vi ser att det finns stor tillväxtpotential, säger Jørgen Utzon, affärsenhetschef för Coor Service Management Finland.

AKPs serviceerbjudande inkluderar bland annat driftsunderhåll, kontorsservice liksom service inom restaurang, personalhälsa och säkerhet. AKPs IP-tjänster (intellectual property) blir en ny service för Coor.

– Det här är en bra lösning för alla inblandade. AKP och Coor kan expandera sina verksamheter och utveckla sin kärnverksamhet – service management. Lösningen gör att vi som kund får en serviceleverantör som uteslutande kan satsa på utveckling av servicen, säger Risto Anttonen, Vice VD, Ahlstrom Corporation.