Coor Service Management får prestigeuppdrag

Coor har fått i uppdrag av Vico Capital att leverera total fastighetsförvaltning till kontorsfastigheten Fatburen på Södermalm i Stockholm. Samarbetet inleddes i mars då Vico Capital förvärvade Fatburen.

Vico Capital är ett privat fastighetsbolag som ägs och kontrolleras av Brian O´Donnell och Dr Mary Patricia O´Donnell. Vico Capital har varit aktiva på fastighetsmarknaden i London City och äger stora kontorsfastigheter i Canary Wharf och Westminster.

– Vi är mycket stolta över att Vico Capital har valt oss som fastighetsförvaltare. Uppdraget ligger helt i linje med den efterfrågan från internationella investerare som vi ser på vår marknad, säger Patrik Jonasson, chef för affärsenhet Fastighet på Coor Service Management.

Den prestigefyllda fastigheten Fatburen omfattar 48 000 kvm och uppfördes i början av 1930-talet. Fatburen användes först som lager och senare som charkuterifabrik. 1998 inleddes en totalrenovering för att göra Fatburen till en modern och flexibel kontorsfastighet. Skatteverket, Apoteket och Landstinget är idag största hyresgäster.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Jonasson, chef affärsenhet Fastighet, Coor Service Management, telefon 08-553 95 177
Åsvor Brynnel, kommunikationschef Coor Service Management, telefon 070-600 73 21