Coor Service Management får uppdrag av InfraCity AB

Coor Service Management får nytt uppdrag av InfraCity AB. Affären värderas till cirka 20 MSEK och löper i tre år med start 1 januari 2007. Avtalet innebär att Coor ansvarar för viss serviceverksamhet inom området och får möjlighet att erbjuda arbetsplatsservice till områdets 170 företag.

InfraCity AB, som förvaltar InfraCity-området på uppdrag av fastighetsägaren Orion Capital Managers, har uppdragit åt Coor att bedriva serviceverksamhet inom området. Affären beräknas vara värd ca 20 Mkr.

- Affären med InfraCity är en spännande och rolig utmaning för oss på Coor. Här har vi 170 potentiella kunder på en väldigt liten geografisk yta vilket ger oss stora möjligheter att utveckla affären, säger Mats Sundbom, Affärsenhetschef på Coor Service Management.

InfraCity-området är beläget längs motorvägen mellan Stockholm och Arlanda och omfattar ca
190 000 kvm lokalyta med en blandning av kontor, hotell och handel. Avtalet omfattar arbetsplatsservice inom området såsom restaurang-, receptions- och vaktmästeritjänster, post- och pakethantering, avfallshantering samt konferensverksamhet.

– Vi valde Coor för att de hade det bästa och bredaste erbjudandet för våra hyresgäster. Vi tror att samarbetet med Coor kan vara en framgångsfaktor för oss i vår strävan att locka nya företag till området, säger Arne Månsson, Affärsområdeschef på InfraCity AB.