Coor Service Management fördjupar samarbetet med en av sina största kunder

Coor Service Management får utökat förtroende från en av sina största kunder – ett marknadsledande, internationellt telekombolag. Det nya uppdraget innebär leverans och utveckling av fastighets- och arbetsplatsrelaterade tjänster på sex orter i Finland, Danmark, Norge och Sverige. Som en följd erbjuds ett trettiotal personer anställning i Coor.

Sedan 2000 levererar Coor arbetsplats- och fastighetsservice i Sverige till ett marknadsledande, internationellt telekombolag. Nu fördjupas samarbetet genom ett utökat avtal om leverans till ytterligare 6 orter i hela Norden – Jorvas i Finland, Köpenhamn och Struer i Danmark, Asker och Grimstad i Norge och Borås i Sverige. Uppdraget omfattar en bred leverans av fastighets- och arbetsplatsrelaterade tjänster, till exempel fastighetsservice, lokalvård, säkerhet, receptionsservice, inredning och post- och godsservice. De sex avtalen omfattar en utökning av leveransen med cirka 3 250 serviceanvändare och cirka 140 000 kvadratmeter. Avtalen är tecknade på tre år.

- Vi är oerhört glada över det utökade förtroendet. Vår närvaro på de nordiska marknaderna och vårt arbetssätt gör att vi kan skapa en effektiv och professionell serviceleverans som hjälper vår kund att tillhandahålla en hög och jämn servicenivå och en god arbetsplatsstandard i hela Norden, säger Mats Jönsson, VD på Coor Service Management.

Avtalet innebär även att ett trettiotal personer från tidigare serviceleverantörer i Finland, Danmark, Norge och Sverige erbjuds anställning i Coor.