Coor Service Management tecknar omfattande avtal med SEB

Som en av de första svenska bankerna väljer Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) att lägga ut stora delar av sin affärsstödjande arbetsplats- och fastighetsservice i hela Sverige till en extern serviceleverantör.

SEB, en av Nordeuropas stora finansiella koncerner, har tecknat ett avtal med Coor. Avtalet innebär att Coor ska samordna, utveckla och leverera servicetjänster till bankens 194 kontor och fastigheter över hela landet, vilket motsvarar ett värde av drygt 80 MSEK per år.

- Detta avtal är banbrytande eftersom SEB är en av de första bankerna i Sverige som väljer att lägga ut sitt behov av servicetjänster till en specialist på integrerade servicelösningar. Vi är mycket glada över detta förtroende, och tolkar det som en bekräftelse på att marknaden uppskattar den kontinuerliga utveckling som vi kan erbjuda över tiden. Vi ser fram mot uppgiften att i nära samarbete med SEB samordna, utveckla och sköta deras internservice så att den stödjer deras kärnaffär på bäst möjliga sätt, säger Ulf Wretskog, affärsområdeschef Coor Service Management.

Avtalet innebär att samtliga servicemedarbetare, dvs ett 50-tal, i Stockholm, Göteborg och Malmö kommer att erbjudas anställning hos Coor.

Avtalet omfattar fastighets- och arbetsplatsservice som till exempel reception, konferens, säkerhet, post- och godshantering, fastighetsskötsel, fastighetsadministration, städning samt restaurang. Avtalet börjar gälla från och med den 3 december.