Anders Narvinger ny styrelseordförande i Coor Service Management

Den 21 maj tillträder Anders Narvinger som ordförande i Coor Service Managements styrelse.

I december 2007 fick Coor-koncernen nya ägare – riskkapitalbolaget Cin-ven Ltd. Förvärvet innebar vissa styrelseförändringar, som nu fullbordas genom att Anders Narvinger i anslutning till bolagets årsstämma den 21 maj kommer att utses till ny styrelseordförande.
- Jag ser fram emot uppdraget som styrelseordförande för Coor. Coor är ett mycket spännande bolag på en snabbväxande mark-nad. Coor är ledande på marknaden för integrerade servicelös-ningar och har en imponerande kundportfölj. Bolagets verksamhet, att leda och utveckla sina kunders verksamhetsstöd så att kundernas kärnverksamhet optimeras, behövs i alla branscher - inte minst inom industrin, där jag har min bas, säger Anders Narvinger, tillträdande styrelseordförande i Coor Service Management.

Anders Narvinger är oberoende i förhållande till såväl bolaget som ägarna. Styrelsen består i övrigt av fyra stämmovalda ordinarie ledamöter, av vilka ytterligare en (Bernt Magnusson) är oberoende, två representerar ägaren (Hugh Langmuir och Magnus Hildingsson) och en representerar bolaget (koncernchef och VD Mats Jönsson).Om Anders Narvinger

Befattning VD för Teknikföretagen

Född 2 november 1948

Civilstånd Gift 1972, två barn födda 1974

Utbildning 1971 Civilingenjörsexamen från Lunds Tekniska
Högskola
1980 Ekonomexamen från Uppsala Universitet

Arbetsgivare 1972 Olika befattningar inom ABB-gruppen
1996 VD och koncernchef för ABB AB
2001 Group Senior Vice President, ABB Ltd
2002 VD för Teknikföretagen

Styrelseuppdrag

- Styrelseordförande Trelleborg AB
Alfa Laval AB
Exportrådet
V&S Vin & Sprit AB
Lund University Development AB

- Styrelsemedlem Volvo Car Corporation
CEEMET (Council of European Employers of
the Metal, Engineering and Technology-Based In-dustries)

Övriga uppdrag

- Ledamot IVA (Ingenjörsvetenskapsakademien)
Svenska ICC