Coor gör strategiskt företagsförvärv i Finland

Coor Service Management stärker sin ställning som Nordens ledande service managementbolag genom förvärv av två företag i Kymmendalen i Finland. Genom förvärven stärks Coors kompetens inom industriell produktionsservice.

De förvärvade servicebolagen är Kymen Rakennuskonekorjaus Oy i Kotka och dess dotterbolag Kymen Teollisuushuolto Oy. Genom affären växer Coors verksamhet i Finland med 20 procent.
– Vi är mycket nöjda med den här affären. Den stärker vår närvaro i Kymmenedalen, där vi redan idag har en stor verksamhet. Dessutom stärker vi vårt erbjudande till att även omfatta produktionsservice för livsmedelsindustrin. Den kompetens som finns inom de förvärvade bolagen kompletterar vår nuvarande organisation på ett bra sätt, säger Martin Forss, vd Coor Service Management i Finland.
Kymen Rakennuskonekorjaus grundades 1980, och ägdes tidigare av fem privatpersoner (Heikki Sundberg, Raimo Skyttä, Anne Hagman samt Markku och Mauri Sundberg). Bolagen har lång erfarenhet av verkstadstillverkning och installation av maskiner och anläggningar samt service- och reparationsarbeten av olika slag. Bolagen har idag kunder främst inom livsmedelsindustrin.
– Verksamheten behöver utvecklas och växa, vilket vi inte kunde åstadkomma på egen hand. Med Coor som ägare blir förutsättningarna att fortsätta utveckla såväl verksamheten som tjänsterna bättre. Affären är en bra lösning för alla parter, säger Heikki Sundberg, vd Kymen Rakennuskonekorjaus Oy och tidigare delägare.
Till följd av affären går bolagens verksamhet och 60 medarbetare över till Coor Service Management.


Produktionsservice

Coor Service Management erbjuder över 100 verksamhetsnära servicetjänster, som indelas i fyra serviceområden; arbetsplatsservice, fastighetsservice, produktionsservice samt strategisk rådgivning. Inom serviceområde produktionsservice finns ett antal tjänster såsom:
• Produktionsunderhåll, till exempel förebyggande och avhjälpande underhåll av maskinutrustning i kundens produktion
• Om- och tillbyggnadsuppdrag i produktion, bland annat layout och omflyttning av maskiner och utrustning inom produktion
• Verktyg och utrustning – tillverkning, service och kalibrering
• Avfallshantering och sanering, till exempel dekontaminering inom kärnkraftsindustrin
• Intern logistik, inklusive förråd/lager, materialhanteringsutrustning som exempelvis truckar
• Mediaförsörjning – underhåll av system för mediaförsörjning samt energieffektivisering