Coor Service Management får nytt uppdrag av NetCom i Norge

Coor Service Management har tecknat 5-årigt avtal med den norska mobiloperatören NetCom i Norge. Avtalet innebär att Coor tar över ansvaret för arbetsplats- och fastighetsservice, och att Netcom sänker sina servicekostnader med ca 20 pro-cent.

NetCom är Norges näst största mobiloperatör. Genom samarbetet kommer Coor att leverera arbetsplats- och fastighetsservice till Netcoms 600 an-ställda samt ansvara för drift och fastighetsunderhåll för 15 000 kvm. Avta-let löper på fem år och är totalt värt ett tresiffrigt miljonbelopp. Genom avta-let garanterar Coor kostnadsbesparingar om 20 procent åt Netcom.

- Vi valde Coor för deras förståelse av NetComs verksamhet och behov. Vi vill att våra medarbetare ska få god service samtidigt som vi vill effektivisera och spara pengar. Vi behöver en flexibel serviceleverantör som snabbt kan anpassa sig efter våra behov. Dessutom kan Coor som stor serviceleverantör förhandla till sig helt andra priser på inköp än vad NetCom kan, säger August Baumann, vd i NetCom.

Serviceleveransen till Netcom kommer att omfatta drift och fastighetsun-derhåll och arbetsplatsservice, t.ex. konferensservice, inredning och flyttar, post och gods, personalmatsal, städning och säkerhetstjänster.

– För Coor är detta ett viktigt uppdrag till ett norskt bolag med starkt varumärke. Vi är stolta över att bli valda av NetCom, som är i ständig utveckling och på jakt efter de bästa lösningarna, säger Freddy Eriksen, vd för Coor i Norge.