Coor Service Management fördjupar samarbetet med Saab

Coor Service Management har tecknat ett femårigt avtal med Saab. Avtalet innebär att Coor ska leverera och utveckla fastighets- och arbetsplatsservice till tio Saab-anläggningar i Sverige.

Saab erbjuder den globala marknaden världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Coor har sedan 2003 levererat service till några av Saabs anläggningar, men i samband med en omfattande upphandling utökas leveransen till tio anläggningar i hela Sverige. Avtalet är värt cirka 500 MSEK, med möjlighet till större volymer. Exempel på tjänster som ska levereras är fastighetsunderhåll, bygguppdrag, lokalvård, posthantering, konferensservice och servicecenter.

- Vi är otroligt glada över det förnyade och utökade förtroendet som vi har fått från Saab. Vår målsättning är nu att se över leveransen och utveckla den så att den stödjer Saab på ett optimalt sätt, säger Staffan Ebenfelt, VD i Coor Service Management AB i Sverige.

Avtalet träder i kraft den 1 januari 2009 och löper i 5 år. I de anläggningar där Coor övertar leveranser från den nuvarande serviceleverantören påbörjas leveransen den 1 april.

- I samband med en omfattande upphandling minskar Saab antalet serviceleverantörer. Vår fastighetsförvaltningsstrategi är att utveckla och effektivisera vår FM-leverans. Detta ska vi nu göra tillsammans med Coor, säger Lennart Strand, fastighetsdirektör på Saab.