Coor Service Management i Danmark utnämnt till Gazelle

Coor Service Managements verksamhet i Danmark har utnämnts till ett Gazelle-företag av affärstidningen Børsen. Ett Gazelle-företag är ett uttryck för Danmarks snabbast växande företag.

– Allt fler nordiska bolag väljer att outsourca verksamhetsstödjande servicefunktioner. Vår danska verksamhet har vuxit kraftigt sedan 2001, särskilt under senare år. Bara i år har vi tecknat nya avtal om att leverera integrerade servicetjänster åt SAS och Chr. Hansen, vilka tillsammans motsvarar cirka 100 MDKK per år. Vi har därtill utökat samarbetet med både Ericsson och Nokia i Danmark. Vi har en bra verksamhet i Danmark, och jag tror vi har alla förutsättningar att fortsätta vår tillväxt även där, säger Mats Jönsson, VD och Koncernchef för Coor Service Management.

Utnämningen baseras på en undersökning som den danska tidningen Børsen genomfört av alla momsregistrerade företag i Danmark. Børsen genomför undersökningen för fjortonde gången. Ett Gazelle-företag är ett företag som växer snabbt och som skapar många arbetstillfällen. För att ett företag skall få kalla sig för ett Gazelle-företag ska följande kriterier vara uppfyllda:

• Verksamheten ska ha offentliggjort minst fyra års bokslut.
• Verksamhetens omsättning ska vara större än 1 miljon kronor eller om omsättningen inte är upptagen i bokslutet bruttoresultatet vara större än en halv miljon i varje bokslut de senaste fyra åren.
• Positiv tillväxt i omsättningen/bruttoresultat i varje bokslut de senaste fyra åren.
• Tillväxten i omsättning/bruttoresultat ska – mellan de enskilda boksluten – vara positiv. Omsättningen/bruttoresultatet ska – över hela perioden – vara mer än fördubblad.
• Summan av det primära driftsresultatet i de fyra senaste boksluten ska vara positiv.