Coor Service Management varslar i Östergötland

Coors kontrakt med Landstinget i Östergötland löper ut och enligt la-gen om offentlig upphandling måste en ny upphandling ske. Coor varslar därför kontraktets medarbetare om uppsägning. Landstingets nya upphandlingsunderlag ställer dock krav på att den leverantör som vinner upphandlingen ska erbjuda anställning åt all berörd kollektiv-anställd personal.

Coor har levererat arbetsplats- och restaurangservice till Landstinget i Ös-tergötland sedan 2003. Det tidsbegränsade kontraktet löper ut den 31 ok-tober 2009, och i enlighet med Lagen om Offentlig Upphandling genomförs en ny upphandling. Coors medarbetare i kontraktet har upp till ett års upp-sägningstid och därför varslas de 250 medarbetarna om uppsägning redan nu.

- Att behöva varsla våra medarbetare om uppsägning känns natur-ligtvis tråkigt. Vi försöker nu hantera situationen på bästa sätt, säger Hans Josefsson, affärsenhetschef på Coor Service Management.

Landstingets upphandlingsunderlag ställer dock krav på att en ny leveran-tör ska erbjuda anställning åt all berörd kollektivanställd personal.

- Vi har haft ett bra samarbete med Landstinget i Östergötland och lyckats förlänga kontraktsperioden maximalt. Nu gör vi det vi kan för att på nytt vinna hela eller delar av kontraktet, avslutar Hans Jo-sefsson.

De fackliga förhandlingarna är avslutade och medarbetarna är informerade om situationen.