NCC förlänger serviceavtal med Coor Service Management

Coor Service Management får förnyat förtroende att leverera arbetsplatsanknutna tjänster till NCCs huvudkontor i Solna. Det förnyade avtalet löper i tre år och är värt cirka 85 MSEK.

Det förnyade avtalet innebär att Coor fortsätter att leverera arbetsplatsanknutna tjänster till NCCs huvudkontor i Solna. Avtalet omfattar leverans till cirka 750 NCC-medarbetare och cirka 25 000 kvm. Det finns ett ömsesidigt intresse av att utveckla leveransen vidare.

- Vi är mycket glada för att NCC väljer att förlänga avtalet med Coor och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete och en vidare utveckling av leveransen. NCC har höga ambitioner, och vi ska göra allt vi kan för att förvalta det fortsatta förtroendet, säger AnnaCarin Grandin, affärsenhetschef på Coor.

Leveransen inkluderar ett stort antal tjänster som t.ex. receptionist- och telefoniservice, teleadministration, restaurangservice, och vaktmästeritjänster.

- Samarbetet med Coor har fungerat bra och vi ser fram emot en ny spännande period med gemensamt fokus på vidareutveckling av leveransen, säger Annika Isaksson, NCC Construction Sverige.

För ytterligare information kontakta:

AnnaCarin Grandin, Affärsenhetschef Coor Service Management, tel: 08-553 959 50
Annika Isaksson, NCC Construction Sverige AB, tel: 08-585 523 00
Åsvor Brynnel, Kommunikationschef Coor Service Management, tel: 08-553 954 04