Skanska förlänger serviceavtal med Coor Service Management

Coor Service Management får ett förnyat förtroende att leverera verksamhetsnära service till Skanska i Solna, Göteborg och Malmö. Det förnyade avtalet löper i fem år och är värt cirka 300 MSEK.

Det förnyade avtalet innebär att Coor fortsätter att leverera arbetsplats- och fastighetsrelaterade tjänster till Skanskas egna kontor i Solna, Göteborg och Malmö i samma omfattning som tidigare. Idag ansvarar Coor för servi-cen till cirka 1 400 Skanska-medarbetare och en yta på cirka 40 000 kvm. Det finns också ett ömsesidigt intresse att utveckla avtalen och leveransen.
- Vi är väldigt glada över att Skanska väljer att förlänga avtalen med Coor. Vår gemensamma ambition är att fortsätta och intensifiera förbättringsarbetet så att servicefunktionerna stödjer Skanskas verksamhet och medarbetare optimalt, säger Staffan Ebenfelt, VD för Coor Service Management i Sverige.
Exempel på tjänster som ingår i leveransen är receptionist- och konferensservice, lokalvård, säkerhet och vaktmästeritjänster.
- Vi vill samarbeta med en serviceleverantör som kan bidra till att utveckla servicen till Skanskas medarbetare på ett bra och konkurrenskraftigt sätt. Samarbetet med Coor har fungerat bra, och vi bygger nu vidare på det samtidigt som vi har en gemensam ambition att utveckla serviceleveransen, säger Åsa Duprée, inköpsgruppchef på Skanska.