AB Volvo förlänger avtal med Coor Service Management

I samband med en stor upphandling av arbetsplats- och fastighetstjänster har AB Volvo valt Coor Service Management som den största serviceleveran-tören. Det nya avtalet löper på tre år och är totalt värt cirka 400 MSEK.

Coor Service Management har levererat och utvecklat verksamhetsnära servicetjänster till AB Volvo sedan 2005. I samband med att avtalet löper ut den 30 november 2009 har Volvo genomfört en stor upphandling och valt Coor som den största leverantören. Det nya avtalet innebär att Coor kommer att leverera och utveckla arbetsplats- och fastighetsservice till ett antal av Volvos kontor och produktionsanläggningar i Skövde, Göteborg och Trollhättan. Bland tjänsterna ingår bland annat fastighetsservice, reception, post och lokalvård. - Det är första gången dessa tjänster är ute på upphandling, och vi är otroligt glada över att få fortsatt förtroende från Volvo i en så stor utsträckning. Vi tolkar detta som ett bevis för att vi har en konkurrenskraftig och bra service-leverans, som vi ser fram mot att fortsätta utveckla så att den stödjer Vol-vos verksamhet på bästa sätt, säger Jan Carreman, affärsenhetschef på Coor Service Management. Det nya avtalet innebär att Coor måste anpassa sin verksamhet till en mindre leverans jämfört med tidigare, vilket bland annat innebar att bolaget i början av maj varslade om en övertalighet motsvarande 280 tjänster. Efter avslutade fackliga förhandlingar har totalt 238 personer sagts upp varav 88 i Göteborg, 85 i Trollhättan, 37 i Skövde och 28 i Eskilstuna. Berörda medarbetare har informerats. - Det är förstås väldigt tråkigt att så många medarbetare måste lämna Coor, men vi måste anpassa vår organisation och leverans till förutsättningarna som anges i de avtal vi träffar. Det är en svår tid för berörda medarbetare, och vi gör vad vi kan för att stödja dem på bästa sätt, säger Jan Carreman.