Avis, Lernia och MYDATA Automation väljer Coor för arbetsplatsservice

Coor Service Management har tecknat avtal med tre företag Avis, Lernia och MYDATA Automation om arbetsplatsservice. Avtalen innebär att Coor levererar ett antal servicetjänster till företagens kontor i Stockholm.

Till Avis levererar Coor post- och godshantering, lokalvård, kaffe och frukt samt vaktmästeritjänster. Avtalet med Lernia innebär att Coor levererar receptions- och konferensservice till koncernhuvudkontoret. Vid Mydata Automations huvudkontor ansvarar Coor för bland annat reception, växel, kaffemaskiner och lokalvård.

Serviceleveranserna utförs som en integrerad del av befintliga kontrakt inom Coor.

- Vi välkomnar Avis, Lernia och MYDATA Automation som nya kunder till Coor. Det stärker vår position som servicepartner till företag i Stockholm, säger Hans Josefsson, Affärsenhetschef på Coor Service Management.

För ytterligare information kontakta:

Hans Josefsson, Affärsenhetschef Coor Service Management, tel: 08-553 959 19

Åsvor Brynnel, Kommunikationschef Coor Service Management, tel: 070-600 73 21

Avis är en biluthyrningsfirma med ca 120 uthyrningskontor i Sverige. På Avis huvudkontor i Sundbyberg arbetar cirka 60 anställda. Lernia erbjuder tjänster inom bemanning, utbildning, omställning och verksamhets- och personalutveckling på över 80 orter i hela Sverige. MYDATA Automation utvecklar och tillverkar utrustning för elektronikbranschen. Mydata har ca 190 anställda vid huvudkontoret i Sundbyberg.