Coor gör strategiska företagsförvärv i Norge

Coor Service Management gör ytterligare förvärv av skade-saneringsbolag i Norge. Förvärven ökar Coors geografiska täckning i Norge och stärker Coors position som en av de ledande aktörerna på den norska marknaden.

På kort tid har Coor genomfört ett antal förvärv av skadesaneringsbolag i Norge. Under 2008 förvärvades skadesaneringsbolaget Reno AS, som 2008 omsatte 43 MNOK och som har verksamhet i region Østerlandet (Hedmark, Oppland, Buske-rud, Akershus och Vestfold). I januari 2009 förvärvades även Smedsrud & Sønner AS, som under 2008 också omsatte 43 MNOK. Smedsrud & Sønner AS har verksamhet främst i Buskerud väst om Oslo.

Skadesaneringsbolagen erbjuder tjänster inom skadesanering och rehabilitering efter skador, samt även visst underhåll av fastigheter och stadning. Sedan tidigare äger Coor ytterligare ett skadesaneringsbolag, Renholds- og Skadesentralen (RSS) med verksamhet främst i västra och norra Norge (Bergen, Stavanger, Haugesund och Alta).

- Genom vår satsning på skadesaneringsverksamhet breddar vi vårt tjänste-utbud och blir ett mer komplett servicebolag. Förvärven innebär också att vi stärker vår position i Norge ytterligare och tar oss närmare vårt mål att bli en av de ledande aktörerna på den norska marknaden, säger Mats Jönsson, VD och Koncernchef på Coor Service Management.

Coors norska verksamhet har vuxit kraftigt under de senaste åren och omsatte 2008 cirka 800 MNOK. Bland de stora norska kunderna märks Det Norske Veritas, Rom Eiendom, EDB, Telenor, Arcus, Skanska, Ericsson och SAS.