Coor Service Management får förlängt avtal med E.ON

Coor Service Management har tecknat ett nytt avtal med E.ON. Avtalet innebär att Coor fortsätter att leverera huvudsakligen fastighets- och arbetsplatsservice, till E.ON i Malmö, Norrköping, Örebro och Stockholm. Avtalet är värt totalt cirka 300 miljoner kronor.

Coor har sedan 2004 levererat och utvecklat verksamhetsstödjande service till E.ON. Nu har Coor och E.ON tecknat nytt två årsavtal.

- Vi är mycket glada och stolta över att få fortsatt förtroende att leverera service till E.ON i ytterligare två år. Det nya avtalet innebär att vi kan fortsätta att fördjupa och utveckla samarbetet, säger Leif Arvered, affärsenhetschef på Coor Service Management.

Coor kommer att fortsätta att leverera huvudsakligen fastighets- och ar-betsplatsservice till E.ONs anläggningar i Malmö, Norrköping, Örebro och Stockholm. Exempel på servicetjänster är reception, växel, post- och bud-hantering och fastighetsunderhåll. I uppdraget ingår även dokumenthantering samt intranät- och internettjänster. Det nya avtalet är värt totalt cirka 300 miljoner kronor.

- Genom avtalsförlängningen kommer vi att kunna fortsätta sam-arbetet med Coor ännu en kontraktsperiod för att vidareutveckla servicetjänsterna utifrån de kunskaper som Coor besitter, säger Håkan Arnold, Senior Category Manager, E.ON Sverige.