Coor Service Management tecknar avtal med StatoilHydro

Coor Service Management har tecknat ett femårigt avtal med StatoilHydro i Norge. Avtalet innebär att Coor ska leverera och utveckla service till StatoilHydros kontor i Harstad, Norge.

Från och med 1 maj 2009 ansvarar Coor för servicefunktionerna på Stato-ilHydros kontor i Harstad, Norge. Uppdraget omfattar drift- och fastighets-underhåll för en yta på 11 500 kvm, och en rad servicetjänster till Statoil-Hydros 300 medarbetare. - Vi är mycket glada över förtroendet från StatoilHydro, som väljer Coor som långsiktig samarbetspartner och leverantör av verk-samhetsstödjande servicetjänster till kontoret i Harstad. Vi kommer att ta ett helhetsansvar för att driva och utveckla servi-cefunktionerna tillsammans med StatoilHydro. Vi hoppas att vårt uppdrag kommer att utvecklas till att omfatta fler av StatoilHyd-ros anläggningar i framtiden, säger Freddy Eriksen, VD för Coor Service Management i Norge. Exempel på servicetjänster som Coor kommer att utveckla och leverera är reception, personalrestaurang, växel och säkerhet. Coors norska verksamhet har vuxit kraftigt under de senaste åren och om-satte 2008 cirka 800 MNOK. Bland de stora norska kunderna märks Det Norske Veritas, Rom Eiendom, EDB, Telenor, Arcus, Skanska, Ericsson och SAS.