Coor Service Management tecknar nytt avtal med Jones Lang LaSalle

Coor Service Management (Coor) har tecknat ett tvåårigt avtal med Jones Lang LaSalle. Avtalet innebär att Coor ska leverera drift och underhåll till några av de fastigheter som Jones Lang LaSalle förvaltar.

Jones Lang LaSalle erbjuder kvalificerad rådgivning av fastighetsrelaterade tjänster till både svenska och internationella ägare, investerare och hyresgäster. Avtalet mellan Coor och Jones Lang LaSalle innebär att Coor tar över ansvaret för drift och underhåll i byggnader och utrustning till fastigheter som Jones Lang LaSalle förvaltar i Stockholm, Malmö och Växjö. Avtalet är värt cirka 10 MSEK per år. - Vi är otroligt glada över att inleda ett samarbete med Jones Lang LaSalle. Kvalificerad fastighetsservice är ett av våra tre stora tjänsteområden, och vi ser fram mot att utveckla leveransen i nära samarbete med Jones Lang LaSalle, säger Staffan Ebenfelt, vd Coor Service Management i Sverige. Samarbetet innebär att driftspersonal från Jones Lang LaSalle erbjuds anställning hos Coor Service Management. - Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Coor som en av våra utvalda leverantörer av drift och underhållstjänster till fastigheter i vår förvaltningsportfölj i Sverige. Våra kunder vill leverera en förstklassig service till sina hyresgäster och det är viktigt för oss som förvaltare att arbeta med de bästa leverantörerna. Vår förvaltningsportfölj växer ständigt och vi måste tillse att de vi samarbetar med är flexibla och öppna för anpassningar när behov ändras, säger Graham Howat, chef för Aktiv Förvaltning hos Jones Lang LaSalle i Sverige.