Coor Service Management utökar samarbete med kund utanför Norden

Coor Service Management (Coor) har tecknat ett nytt treårigt avtal med en av sina kunder. Avtalet innebär Coor ska leverera arbetsplatsservice och fastighetsservice till bolagets kontor i Budapest.

Coor har levererat arbetsplats- och fastighetsservice till kundens kontor i Sverige och i övriga Norden sedan ett par år tillbaka. Nu utökas samarbetet ytterligare genom ett nytt avtal, som innebär att Coor ska leverera service till två kontor i Budapest (Ungern). Kontraktsstart är under första kvartalet 2010. Avtalet löper på tre år. - Vi är mycket stolta över det utökade uppdraget. Vår strategi är att bygga en stark position i Norden samtidigt som vi kan leverera service i andra länder åt de kunder som önskar, säger Staffan Ebenfelt, vd för Coor Service Management i Sverige. Uppdraget omfattar servicetjänster till 1 200 personer, som arbetar i anläggningarna, samt servicetjänster knutna till arbetsplatsen och fastigheten. Exempel på servicetjänster är säkerhetstjänster, städning, avfallshantering, ventilation och reception. Coor kommer att utföra serviceleveransen med både underentreprenörer och egen personal. Nya medarbetare kommer att rekryteras lokalt. Verksamheten kommer att konsolideras i den svenska verksamheten.