Coor Service Management växer inom produktionsservice – förvärvar Sapa Industriservice och tecknar nya serviceavtal

Coor Service Management förvärvar Sapa Industriservice. Affären innebär att Coor ytterligare stärker sin kompetens inom produk-tionsservice, får en bättre geografisk närvaro samt tillgång till en intressant kundbas. I förbindelse med bolagsförvärvet tecknar Coor förlängda avtal med Sapa Heat Transfer.

Sapa Industriservice erbjuder ett brett spektrum av industriellt underhåll och facility management-tjänster inom industriparkerna i Finspång och Skultuna. Huvuddelen av verksamheten bedrivs i Finspång och kunderna finns inom tung och medeltung industri. Exempel på kunder är Siemens, Luvata, SSAB och Sapa-bolagen. Sapa Industriservice omsatte ca 650 MSEK 2008 och har 350 medarbetare, som följer med till Coor vid förvärvet. I förbindelse med bolagsför-värvet tecknar Coor och Sapa Heat Transfer förlängda serviceavtal.

- Genom förvärvet av Sapa Industriservice får vi utökad kompetens inom industriellt underhåll, geografisk breddning samt tillgång till en mycket intressant kundbas som vi gärna vill vara med och utveckla. Förvärvet följer den medvetna satsning på service till tillverkningsindustrin, som är ett av våra strategiska utvecklingsområden, säger Mats Jönsson, koncernchef och vd på Coor Service Management.

Förvärvet är villkorat av ett godkännande från Konkurrensverket.

– Med Coor Service Management som ägare får Sapa Industriservice goda förutsättningar att fortsätta växa och utvecklas på ett positivt sätt, säger Björn Wiggen, VD och Koncernchef i Sapa.

För ytterligare information, kontakta

Bengt Håkansson Vvd, Coor Service Management i Sverige
+46 8 553 951 70 bengt.hakansson@coor.com

Åsvor Brynnel Kommunikationschef, Coor Service Management
+ 46 8 553 954 04 asvor.brynnel@coor.com

Gabriella Ekelund Communications Director, Sapa
+ 46 8 459 59 62 gabriella.ekelund@sapagroup.com

Lars Cederulf Vd, Sapa industriservice
+ 46 70 200 89 09 lars.cederulf@sapagroup.com