Coor Service Management vinner nytt kontrakt med Landstinget i Östergötland

Coor Service Management har tecknat ett nytt avtal med Landstinget i Östergötland som är värt totalt cirka 150 MSEK och löper på fyra år. Avtalet innebär ett helhetsansvar för att utföra och utveckla vaktmästeritjänster och delvis även lokalvård och vårdnära service på Universitetssjukhuset i Linköping, Vrinnevisjukhuset i Norrköping, lasarettet i Finspång samt på flera vårdcentraler.

Coor har levererat service till Landstinget i Östergötland sedan 2003, men i samband med att det tidsbegränsade kontraktet snart löper ut har Landstinget genomfört en ny upphandling. I stor konkurrens har Coor vunnit tillbaka merparten av uppdraget igen.
Det nya avtalet är värt cirka 150 MSEK i fasta abonnemang med möjlighet till större volymer i form av tilläggsbeställningar. Avtalen träder i kraft den 1 november 2009 och gäller i fyra år, med option på förlängning i ytterligare två år.

– Vi är otroligt glada över att även fortsättningsvis få leverera och utveckla service-tjänster till Landstinget i Östergötland. För oss är detta ett bevis på att vi har ett starkt erbjudande till den offentliga sektorn. Vi ser nu fram mot ett fortsatt gott samarbete, där vi i nära samarbete fortsätter att utveckla vår leverans, säger Hans Josefsson, Affärsenhetschef på Coor Service Management.

Servicetjänsterna består av lokalvård och traditionella vaktmästeritjänster (transporter, avfallshantering, samt post och gods). I avtalet ingår även så kallad vårdnära service, med tjänster som exempelvis uppackning av vårdmaterial eller försörjningsvaror.

– Vi ser fram emot en fortsatt utveckling av servicetjänsterna tillsammans med Coor säger Helena Dalgard, avtalscontroller Landstinget i Östergötland.