Coor vinner tillbaka heltäckande serviceuppdrag för Landstinget i Östergötland

Coor Service Management (Coor) har vunnit tillbaka hela den stora upphandling av servicetjänster som Landstinget i Östergötland har genomfört. De nya avtalen har ett sammanlagt värde av cirka 130 MSEK per år och gäller i minst fyra år, och innebär att Coor kan återanställa stora delar av tidigare varslade medarbetare. En viss övertalighet på grund av leveransförändringar uppstår dock.

Coor har levererat service till Landstinget i Östergötland sedan 2003, men i samband med att de tidsbegränsade kontrakten löper ut har Landstinget genomfört en stor upphandling enligt LOU (lagen om offentlig upphandling). Coor har tidigare i vår vunnit tillbaka lokalvård och traditionella vaktmästeritjänster. Nu står det klart att Coor även ska ansvara för materialförsörjning (central depå) till hela länet, patientkost och restauranger samt repro/tryck-service vid Universitetssjukhuset i Linköping och Vrinnevisjukhuset i Norrköping. De samlade avtalen har ett värde av cirka 130 MSEK per år. Avtalen träder i kraft den 1 november 2009 och gäller i fyra år, med möjlighet till förlängning i maximalt två år. – Vi är otroligt glada över att vi får fortsätta vårt goda samarbete med Landstinget i Östergötland i den utsträckning vi har gjort tidigare. Vår stora ambition är att nu fortsätta att anpassa och vidareutveckla vår leverans så att den motsvarar de nya kraven och behoven hos Landstinget, säger Hans Josefsson, Affärsenhetschef på Coor Service Management. Coor har även vunnit en upphandling om service och underhåll för rullande material inom länet med leveransstart 1 oktober 2009. Det avtalet sträcker sig 1 år med möjlig förlängning till ytterligare ett år. – Vi ser fram emot en fortsatt utveckling av servicetjänsterna tillsammans med Coor, säger Helena Dalgard, avtalscontroller Landstinget i Östergötland. De nya avtalen innebär att Coor kan återanställa stora delar av de 250 medarbetare som varslades i oktober 2008. Förändringar i avtalen jämfört med tidigare leverans innebär dock att 40 personer inte återanställs. – Vi är glada över att kunna återanställa de allra flesta medarbetarna, samtidigt som det naturligtvis känns tråkigt att inte kunna erbjuda alla fortsatt arbete. Det är ett tungt besked för de berörda, men vi måste anpassa oss till förutsättningarna i de avtal vi tecknar med våra kunder, säger Hans Josefsson, Affärsenhetschef på Coor Service Management.