Ny miljö- och kvalitetsansvarig i Coor Service Management

Magdalena Rondahl har anställts som ny miljö- och kvalitetsansvarig på Coor Service Management. Magdalena kommer närmast från John-son Controls, där hon har varit nordisk chef för arbetsmiljö, miljö- och kvalitetsfrågor.

Coor Service Management är Nordens ledande leverantör av integrerade servicetjänster. Bland bolagets kunder finns stora och välrenommerade privata företag, landsting samt kommuner.
- Våra kunder ställer höga krav på oss inom miljö- och kvalitetsområdet. Att vår verksamhet är certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001 är en självklarhet. Säkra och ändamålsenliga arbetsprocesser är ett viktigt stöd i vårt arbete med kompetensöverföring, spridning av best practise och ständiga leveransförbättringar. Vi är glada att Magdalena Rondahl nu börjar hos oss i rollen som miljö- och kvalitetsansvarig för hela koncernen. Hennes dokumenterade erfarenhet, kompetens och goda rykte inom sitt område kommer väl till pass hos oss, säger Mats Jönsson, VD och koncernchef på Coor.

Magdalena tillträdde sin tjänst den 1 januari 2009 och efterträdde då Marie Altus, som har valt att gå vidare till en ny roll som tjänsteutvecklare på Coor.
- Det är roligt att börja på Coor, som är ett ambitiöst företag med stark Nordisk förankring och ett tydligt fokus på utveckling av verksamheten. Jag ser fram emot uppgiften att få utveckla såväl miljö- som kvalitetsarbetet tillsammans med mina nya kollegor på Coor, säger Magdalena Rondahl.