Uppgraderat stödsystem för förbättrad service-leverans

Coor Service Management investerar i ett uppgraderat stödsystem, som ska införas i hela den nordiska verksamheten.

Sedan verksamheten startade för tio år sedan har Coor Service Manage-ment utvecklats till att bli Nordens ledande leverantör av integrerade servi-cetjänster. Bolagets ambition är att tillhandahålla marknadens mest föräd-lade erbjudande. För att ytterligare förbättra sin leverans investerar bolaget i ett uppgraderat och modernare systemstöd – IBM:s program för under-hållsstyrning och serviceadministration, Maximo version 7.1 Service Provi-der. Coor nyttjar idag Maximo till ärendehantering, underhållsplanering, in-köp och uppföljning av serviceleveransen.

- Med den nya versionen av Maximo kommer vi att kunna effektivisera vår serviceleverans och samtidigt öka kvaliteten i uppföljningen till våra kunder, säger Karoliina Callavik, Verksamhetsutvecklingschef på Coor Service Management.

Systemet rullas successivt ut i hela Norden under 2009 – 2010.

- Vi räknar med att det nya systemet ger direkta och indirekta besparing-ar som överstiger den totala kostnaden senast efter tre år, säger Karoli-ina Callavik.