Coor anpassar lokalvårdsleverans till Landstinget Gävleborg och varslar om övertalighet

I syfte att kunna erbjuda Landstinget Gävleborg god lokalvård enligt gällande avtal genomför Coor Service Management (Coor) förändringar i den nuvarande organisationen och leveransen. En konsekvens av förändringarna är att en övertalighet motsvarande 30 heltidstjänster uppstår.

I november 2009 offentliggjorde Landstinget Gävleborg att Coor efter en offentlig upphandling har vunnit ett uppdrag om att leverera och utveckla lokalvården till Landstinget Gävleborg. Uppdraget startade den 1 februari 2010, då Coor tog över 122 personer som tidigare arbetat med lokalvård och lokalvårdsanknutna servicetjänster i landstingets regi. För att kunna leverera en effektiv och bra lokalvård som motsvarar kraven enligt avtalet genomför nu Coor nödvändiga förändringar i organisation och arbetssätt. Förändringarna innebär i korthet en anpassning till en ny kvalitetsstandard (Insta 800), standardiserade städnivåer i hela landstinget, investeringar i modernare utrustning och städmaskiner, marknadsanpassning av befintliga städområden och ökad flexibilitet i personalgruppen. Förändringarna innebär också att en övertalighet uppstår, och Coor varslar därför om en övertalighet av preliminärt 40 personer (motsvarande 30 heltidstjänster). - Det känns oerhört tråkigt att behöva varsla så många medarbetare om uppsägning. Det nya lokalvårdsavtalet skiljer sig dock från den tidigare lokalvårdsleveransen på flera sätt, och åtgärderna är nödvändiga för att vi ska kunna ge landstinget en bra och effektiv lokalvård enligt det avtal vi har tecknat, säger Hans Josefsson, affärsenhetschef på Coor. Samtliga medarbetare och fackliga parter är informerade om övertalighetssituationen. Förhandlingar med fackliga parter har inletts. - Det är ett tungt besked till våra medarbetare, och jag önskar att situationen vore annorlunda. Vårt stora fokus just nu ligger på medarbetarna, och vi gör vad vi kan för att stödja dem på bästa sätt, säger Hans Josefsson.