Coor anpassar verksamhet i Gävle

Coor minskar sin verksamhet i Gävle mot bakgrund av att en av bolagets större kunder har beslutat att avveckla sin produktion på orten, och därför sagt upp sitt avtal med Coor. I den aktuella verksamheten arbetar idag 14 personer.

Mot bakgrund av att en av Coors större kunder i Gävle avvecklar sin produktion på orten har nuvarande avtal med Coor sagts upp, vilket innebär att Coor minskar sin verksamhet i Gävle. Avtalet är uppsagt till den 31 oktober, och Coor kommer successivt att avveckla leveransen fram till dess. I leveransen finns idag 14 anställda, som drabbas av neddragningen. - Det är ett tråkigt besked till våra anställda, som har gjort ett mycket bra jobb för kunden genom åren. Utgångspunkten för vår verksamhet är dock de avtal vi har med våra kunder, och en neddragning är därför oundviklig. Vår svåra men viktiga uppgift blir nu att stödja våra medarbetare på bästa sätt samtidigt som vi ska fortsätta att leverera bra service till vår uppdragsgivare fram till dess att vårt samarbete upphör, säger Carl Dahlén, affärsenhetschef på Coor Service Management. Fackliga parter och den berörda personalen har informerats om situationen.