Coor medverkar på klimatseminarium för försäkringsbranschen

Tisdagen 30 november 2010 deltar Coor på ett klimatseminarium för försäkringsbranschen. Kati Barklund, vice chef för tjänsteutveckling på Coor, kommer att tala om hur man kan arbeta i en klimatsmart serviceorganisation.

Klimatseminariet kommer att handla om hur försäkringsbolagen på olika sätt kan bidra i klimatarbetet inom den egna kontorsverksamheten, som investerare och placerare, som fastighetsförvaltare, i produkters utformning och i skadereglering för att minska utsläppen av växthusgaser. Seminariet vänder sig till alla inom försäkringsbranschen som har verksamhetsansvar i ovan nämnda områden eller som arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor. Talare på seminariet är bland annat Andreas Carlgren, miljöminister samt representanter från SPP, Diligentia, Nordea, Vasakronan och Coor.

Klimatseminariet hålls i Stockholm och arrangeras av Svenska Försäkringsföreningen och Sveriges Försäkringsförbund. Läs mer om dagen på Försäkringsföreningens hemsida.

Coors programpunkt tisdag den 30 november

Att bedriva en klimatsmart serviceorganisation
Coor Service Management redovisar och ger exempel på hur man kan arbeta med en klimatsmart serviceorganisation.

Talare: Kati Barklund, vice chef Tjänsteutveckling, Coor Service Management