Coor Service Management förlänger rikstäckande avtal med ICA

Coor Service Management har tecknat nytt avtal med ICA om att leverera arbetsplats- och fastighetsservice. Det nya avtalet innebär att Coor kommer att göra stora satsningar för att utveckla och optimera underhållet i ICA:s kylanläggningar. ICA kommer även garanteras årliga kostnadsbesparingar.

ICA är ett av norra Europas ledande detaljhandelsföretag och Coor har varit leverantör sedan 2006. Det nya avtalet är på ett år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

– Vi är mycket stolta över att ICA väljer att fortsätta med Coor som servicepartner. På olika sätt kommer vi att fortsätta att utveckla och förädla tjänsterna för att på så sätt hela tiden ge ICA ett väl fungerade servicestöd för sin verksamhet, säger Tania Smelova, Affärsenhetschef på Coor Service Management.

Avtalet omfattar arbetsplatsservice och fastighetsservice till ICA:s distributionsenheter och kontor med cirka 5 500 medarbetare. Avtalet är värt cirka 110 MSEK per år i abonnemang och cirka 80 MSEK i uppdragsvolym.

Genom avtalet satsar Coor särskilt på att utveckla områdena starkström, brand, styr- och reglersystem och kyla för att tillsammans med ICA förbättra och utveckla driftssäkerheten på ICA:s distributionsenheter. Detta ska i sin tur stödja ICA att nå sitt långsiktiga mål om att öka genomströmningen av varor på respektive distributionsenhet.

– Fyra år har gått sedan vi tecknade första avtalet och ICA har förändrats under denna period. I det nya avtalet har vi anpassat upplägg och innehåll för att bättre passa ICA av idag. Vi har fått ett bra avtal där vi gemensamt kommer att fokusera på att kvalitetssäkra leveransen ytterligare, säger Stefan Gideskog, Head of Facility Management, ICA Sverige.

För ytterligare information, kontakta:

Tania Smelova, Affärsenhetschef, Coor Service Management,
+46 8 553 957 65, tania.smelova@coor.com

Åsvor Brynnel, Kommunikationschef, Coor Service Management
+46 8 553 954 04, asvor.brynnel@coor.com

Stefan Gideskog, Facility manager, ICA Sverige AB,
+46 8-561 500 00, stefan.gideskog@ica.se