Coor Service Management tecknar nya avtal värda cirka 40 MSEK

Coor Service Management har tecknat avtal med nya och befintliga kunder i Stockholm och Uppsala till ett sammanlagt värde av cirka 40 MSEK. De nya avtalen har tecknats med Kemwell, Philips, Vasakronan, samt med Oriflame och Oxford Aviation som är nya kunder till Coor.

Avtalen som omfattar arbetsplatsservice är totalt värda cirka 40 MSEK. Tjänsterna som ingår i avtalen är olika och helt anpassade efter kundernas behov. Exempel på tjänster är som levereras är kaffeservice, kontorsmate-rial, lokalvård, konferens, avfallshantering och säkerhet.

- Vi är mycket glada över de nya avtalen som stärker vår position som ledande leverantör av integrerade servicelösningar för arbetsplatser och kontor Stockholm-Uppsalaregionen, säger Magnus Wikström, affärsenhetschef inom Coor Service Management.

Information om de respektive avtalen i korthet:

  • Coor levererar ett flertal olika tjänster inom arbetsplatsservice till Oriflame Cosmetics huvudkontor med cirka 400 medarbetare i Stockholm.
  • Oxford Aviation Academy utbildar flygpersonal och finns på Arlanda Airport. Avtalet innebär att Coor tar över restaurangverksamheten.
  • Coor levererar tjänster inom arbetsplatsservice till Kemwell, ett indiskt läkemedelsföretag i Uppsala. I avtalet ingår även tjänster specifika för ett läkemedelsbolag såsom labbdisk, labbstäd och instrumentservice. Med det nya avtalet utökas uppdraget till ytterligare en anläggning.
  • Till Philips kontor i Kista levererar Coor arbetsplatsservice. I leveransen ingår bland annat godsmottagning, budservice och posthantering.
  • Coor levererar arbetsplatsservice till flera av Vasakronans fastigheter i Stockholm bland annat till Vasakronans huvudkontor. I samband med att Coor tog över ansvar för internservice vid huvudkontoret kom sex nya medarbetare över till Coor.

För ytterligare information, kontakta

Magnus Wikström Afffärsenhetschef, Coor Service Management
+46 8 553 950 95 magnus.wikstrom@coor.com

Åsvor Brynnel Kommunikationschef, Coor Service Management
+46 8 553 954 04 asvor.brynnel@coor.com

Coor Service Management är Nordens ledande aktör inom service management. Bolaget är specialiserat på att leda, utveckla och effektivisera affärsstödjande servicefunktioner på kontor, i produktionsanläggningar, i fastigheter och i offentlig verksamhet. Bland kunderna kan nämnas Ericsson, AB Volvo, Sandvik, Saab Aero, SAS, Sandvik, Skanska, NCC, Det Norske Veritas, DHL, E.ON, EDB, Arcus, Esbo Stad och Landstinget i Östergötland. Coor Service Management startade sin verksamhet 1998 och ägs av Cinven, ett av Europas ledande investmentbolag. Bolaget har cirka 4 300 medarbetare i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Belgien. Årsomsättningen är cirka 5 900 MSEK. Läs mer på http://www.coor.com/.