Coor Service Management vinner nytt uppdrag av Kemira efter upphandling

Coor Service Management har tecknat ett 3-årigt avtal med Kemira om att leverera servicetjänster till Kemira på industriområdet Industry Park of Sweden i Helsingborg. Avtalet innebär att Coor stärker sin position inom produktionsservice och underhåll och närvaron i södra Sverige.

Kemira Kemi har huvudkontor och produktion i Helsingborg. Bolaget tillverkar kemiska produkter till bland annat pappers- och massaindustrin och för vattenrening. Kemira Kemi ingår i den globala koncernen Kemira Oyj.

I en konkurrensutsatt upphandling har Coor vunnit upphandlingen och teck-nat ett 3-årigt avtal. Avtalet innebär att Coor ska leverera servicetjänster till Kemira på industriområdet Industry Park of Sweden i Helsingborg. Avtalet är totalt värt cirka 500 MSEK.

– Vi är väldigt stolta och glada över förtroendet från Kemira. Det nya upp-draget innebär att Coor ytterligare växer inom området produktionsservice och underhåll, som är ett prioriterat område för Coor, och vi ökar närvaron i södra Sverige säger Staffan Ebenfelt, vd för Coor Service Management i Sverige.

Serviceverksamheten har fram till nu bedrivits av Kemira i ett helägt dotter-bolag, Industry Park of Sweden AB (IPOS). Coor förvärvar IPOS av Kemira. I IPOS arbetar cirka 130 medarbetare som genom förvärvet övergår till Coor.

– Att vi nu avyttrar serviceverksamheten är en del av en långsiktig plan och en naturlig följd av att externa företag är verksamma på industriom-rådet. Med Coor får Kemira en helhetsleverantör som har förutsättning-ar att vidareutveckla IPOS och göra industriområdet attraktivt för nya fö-retagsetableringar, säger Lennart Albertsson, VD för Kemira Kemi.

Exempel på servicetjänster som kommer att utföras av Coor är produktionsunderhåll, projekt och konstruktion, ekonomi, HR, förrådstjänster, inköp, analysservice, kvalitet och miljö samt IT.

För ytterligare information, kontakta

Catrin Ståhlgren, Affärsenhetschef, Coor Service Management,
+46 8 553 961 90, catrin.stahlgren@coor.com

Åsvor Brynnel, Kommunikationschef, Coor Service Management,
+46 8 553 954 04, asvor.brynnel@coor.com

Lennart Albertsson, VD, Kemira Kemi, + 46 42 17 10 00