Coor tecknar avtal med Landstinget Gävleborg

Coor Service Management (Coor) har tecknat ett treårigt avtal med Landstinget Gävleborg. Avtalet är värt cirka 40 MSEK per år och innebär att Coor kommer att driva och utveckla landstingets lokalvård från och med den 1 februari.

Landstinget Gävleborg har cirka 7 500 medarbetare och ansvarar för sjukvården i Gästrikland och Hälsingland. År 2007 fick Coor i uppdrag att ansvara för olika fastighetsanknutna tjänster inom landstinget. Samarbetet har fungerat bra, och efter en offentlig upphandling står det nu klart att Coor även kommer att ta över ansvaret för att utföra och utveckla lokalvården på landstingets sjukhus och vårdcentraler i Gästrikland och Hälsingland. - Vi är otroligt glada över detta utökade förtroende från Landstinget Gävleborg, vilket vi tolkar som ett bevis på att vi har ett konkurrenskraftigt och bra erbjudande. Uppdraget kompletterar vår befintliga leverans av fastighetsservice till Landstinget Gävleborg och stärker vår ställning som den ledande leverantören av integrerade servicetjänster även till den offentliga sektorn, säger Hans Josefsson, Affärsenhetschef på Coor. 122 personer på Landstinget Gävleborg kommer att gå över till Coor från och med den 1 februari genom en verksamhetsövergång. Avtalet är treårigt men kan förlängas med två år om Landstinget så önskar. - Vi vill frigöra tid och pengar till det som är vårt huvudsakliga uppdrag – att erbjuda invånarna inom Gävleborgs län bäst möjliga vård. Vi är nöjda med Coor sedan tidigare och de hade det mest attraktiva budet, säger Peter Hautzinger, avdelningschef inköp, Landstinget Gävleborg.