Danmarks Radio väljer Coor Service Management som ny serviceleverantör

Danmarks Radio (DR) har tilldelat Coor Service Management (Coor) i Danmark ett stort femårsavtal med start den 1 januari 2011. Avtalet innebär att Coor ska utveckla och leverera fastighets- och arbetsplatsservice (FM-tjänster) till huvudkontoren DR-Byen i Köpenhamn och DR Århus samt till nio distriktskontor runt om i Danmark.

Det nya uppdraget uppgår till ett tresiffrigt miljonbelopp per år och blir det största i Coors danska verksamhet. Bland tjänsterna ingår bland annat reception, växel, väktartjänster, lokalvård, bygg- och fastighetsunderhåll, fastighetsservice, personalmatsalar samt cafédrift och lobbytjänster vid DR:s publika arrangemang. Samarbetet innebär att Coor kommer att leverera service till över 3 500 DR-medarbetare och en halv miljon årliga gäster hos DR i Danmark.

- Vi är otroligt glada och stolta över detta beslut från DR. Vår styrka är att hantera och utveckla stora, komplexa integrerade helhetsuppdrag (IFM-uppdrag) för kunder inom privat och offentlig sektor, och detta uppdrag stärker vår position på den danska marknaden, säger Jørgen Utzon, verkställande direktör i Danmark.

Det nya uppdraget innebär att Coor i Danmark kommer att växa med 200 nya medarbetare.

- Coor är en kvalificerad leverantör, som har stor kunskap och erfarenhet inom området. Vi valde Coors anbud eftersom de erbjud de bästa och mest flexibla och attraktiva lösningarna för DR, säger Peter Andersen, chef för DR Teknologi & Faciliteter.

Avtalet förutsätter att tilldelningsbeslutet vinner laga kraft efter en sedvanlig prövotid.

För ytterligare information, kontakta

Jørgen Utzon, VD, Coor Service Management i Danmark, +45 23 63 71 78, jorgen.utzon@coor.com

Peter Andersen, Direktör, DR Teknologi & Faciliteter, +45 40 32 67 05, pea@dr.dk

Åsvor Brynnel, Kommunikationschef, Coor Service Management, +46 8 553 954 04, asvor.brynnel@coor.com