Ny styrelseledamot i Coor Service Management

Brian Linden ersätter Hugh Langmuir som ordinarie ledamot i Coor Service Managements styrelse.

Hugh Langmuir har utsetts till Managing Partner i Cinven Ltd, och lämnar där- för sitt uppdrag som styrelseledamot i Coor Service Management. Vid en ex- tra bolagsstämma den 24 februari utsågs Brian Linden (Cinven) till Hugh Langmuirs efterträdare. Brian Linden, född 1956, är partner i Cinven Ltd. Brian har en examen från Greenwich University och är medlem i Institute of Chartered Accountants. Förutom styrelseuppdraget i Coor sitter Brian med i styrelsen för Truvo och Cinven Group. Förutom Brian Linden består styrelsen i Coor Service Management av Anders Narvinger (ordförande), Magnus Hildingsson (ägarrepresentant), Mats Jönsson (VD Coor Service Management) och Bernt Magnusson samt arbets- tagarrepresentanter.