Coor får nytt uppdrag av McNeil om att utveckla och effektivisera servicetjänster

Coor Service Management (Coor) har tecknat ett treårigt avtal med McNeil om att leverera och utveckla ett flertal servicetjänster till deras verksamhet i Helsingborg.

McNeil är Helsingborgs största industribolag med cirka 730 anställda. Företaget, som ingår i Johnson & Johnson-koncernen, tillverkar läkemedel för egenvård, bland annat rökavvänjningsprodukten Nicorette.

Avtalet innebär att Coor ska leverera och utveckla arbetsplatsservice till McNeils anläggning i Helsingborg. Exempel på tjänster som ingår i avtalet är maskinunderhåll, bevakning, reception, telefoni, lokalvård och kontorsservice. Tjänsterna kommer att utföras både i egen regi och med hjälp av underentreprenörer. Kontraktet gäller från den 1 oktober 2011.

– Vi är väldigt glada och stolta över att McNeil väljer Coor som servicepartner. Vår uppgift blir nu att i nära samarbete med McNeil AB förbättra och effektivisera serviceverksamheten så att det stödjer deras kärnverksamhet på bästa sätt, säger Bengt Håkansson, vice VD på Coor i Sverige.

Coor har verksamhet sedan tidigare i Helsingborg. Bland annat ansvarar Coor för fastighets- och arbetsplatsservice i ICAs anläggning, och industriservice till flera företag (däribland Kemira) på industriområdet Industry Park of Sweden.

För ytterligare information, kontakta:

Bengt Håkansson Vice VD, Coor Service Management
+46 8 553 951 70, bengt.hakansson@coor.com

Åsvor Brynnel Kommunikationschef, Coor Service Management
+46 8 553 954 04, asvor.brynnel@coor.com