Coor i nytt samarbete med Centeni om att utveckla ett flertal stora gallerior i Stockholm

Coor Service Management (Coor) har tecknat ett nytt avtal med fastighetsbolaget Centeni. Avtalet innebär att Coor kommer att sköta Centenis galleriafastigheter i Stockholm, däribland Skärholmen Centrum, Västermalmsgallerian, Ringen och Fältöversten.

Centeni är ett fastighetsbolag som äger ett flertal större gallerior i Stockholm, däribland Skärholmen Centrum, Västermalmsgallerian, Ringen och Fältöversten. Avtalet innebär att Coor kommer att ta ett helhetsansvar för att utföra och utveckla servicetjänsterna i och omkring galleriornas cirka 240 000 kvm fastigheter samt att bidra till en ökad trivsel bland hyresgäster och besökare. Bland servicetjänsterna ingår energioptimering, fastighetsskötsel, lokalvård och säkerhetstjänster. Avtalet gäller från den 1 oktober.

- Vi är otroligt glada över avtalet med Centeni och ser fram mot uppgiften att i nära samarbete med dem långsiktigt utveckla deras galleriafastigheter. Avtalet innebär att vi stärker vår position på fastighetsmarknaden, som är en av våra strategiskt viktiga marknader, säger Staffan Ebenfelt, VD för Coor Service Management i Sverige.

Samarbetet innebär att de personer som idag arbetar med motsvarande uppgifter i de aktuella fastigheterna kommer att erbjudas anställning hos Coor Service Management.

- I Coor har vi hittat en samarbetspartner som tar ett långtgående ansvar för att utveckla servicetjänsterna i och kring galleriorna. Vår gemensamma målsättning är att optimera fastighetsdriften och att öka nöjdheten bland hyresgäster och besökare, säger Lars Söderqvist, styrelse Centeni.

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Wikström, Affärsenhetschef, Coor Service Management
+46 8 553 957 21, magnus.wikstrom@coor.com

Åsvor Brynnel, Kommunikationschef, Coor Service Management
+46 8 553 954 04, asvor.brynnel@coor.com

Lars Söderqvist, Styrelse Centeni +46 70 581 71 81