Coor levererar industriservice till ITT Water & Wastewater

Coor Service Management har fått förnyat förtroende att utföra och utveckla industriservicetjänster vid ITT Water & Wastewaters anläggning i Lindås, Emmaboda. Avtalet är värt 33 MSEK och är på tre år.

ITT Water & Wastewater är ledande tillverkare och leverantör av dränk-bara pumpar och omrörare. Produkterna används över hela världen i vatten- och avloppsanläggningar, för bevattning och dränering samt i olika industriprocesser.

Tjänsterna som Coor ska leverera är processrengöring, fabriksstädning, avfallshantering/miljödepå och lokalvård. Avtalet är värt 33 MSEK exklusive tilläggsuppdrag och gäller i tre år med möjlighet till förlängning.

Coor har levererat servicetjänster till ITT Water & Wastewater sedan 1996.

- Vi är mycket glada över det nya avtalet med ITT Water & Was-tewater. Tillsammans med kunden har vi gjort en genomlysning av serviceleveransen och gjort en del justeringar. Det nya avta-let ser vi som ett kvitto på att vi är en leverantör som uppskattas av kunden och att vi utför en bra serviceleverans, säger Catrin Ståhlgren, affärschef på Coor.

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com.

För ytterligare information, kontakta

Catrin Ståhlgren, Affärsenhetschef, Coor Service Management, +46 8 553 961 90, catrin.stahlgren@coor.com

Anders Palmquist, Kontraktschef, Coor Service Management, +46 8 553 961 69, anders.palmquist@coor.com

Åsvor Brynnel, Kommunikationschef, Coor Service Management , +46 8 553 954 04, asvor.brynnel@coor.com