Coor Service Management förvärvar EuroMaint Industry

Coor Service Management stärker sin ställning som en av Sveriges ledande industriserviceleverantörer genom att förvärva EuroMaint Industry.

EuroMaint Industry, som är ett dotterföretag till Ratos-ägda Euromaint, levererar kvalificerade underhållstjänster (såsom produktionsunderhåll, komponentservice och automationslösningar) främst till tillverkningsindustrin, pappers- och massaindustrin samt energisektorn. EuroMaint Industry har sitt huvudkontor i Skövde och har även verksamhet i Göteborg, Gävle, Huskvarna, Stockholm, Åmål och Vänersborg.

- Vi är mycket nöjda med den här affären, som är strategiskt viktig för Coor. Industriservice är ett av våra stora tjänsteområden, och inom EuroMaint Industry finns teknisk kompetens och en geografisk täckning som kompletterar våra nuvarande etableringar inom industriservice på ett bra sätt, säger Staffan Ebenfelt, VD för Coor Service Management i Sverige.

Bolaget har cirka 300 medarbetare och förväntas under 2011 omsätta cirka 400 MSEK. Bland bolagets kunder kan nämnas Husqvarna, AB Volvo, VCC, Renova, Fortum, Sandvik och Stora Enso.

- EuroMaint Industry har de senaste åren stärkt den strategiska positionen och utvecklat tjänsterna, trots en svag industriell konjunktur. Vi har under 2011 vunnit många nya order samt vänt verksamheten till lönsamhet, och uppvisar under tredje kvartalet ett mycket starkt ekonomiskt resultat, säger Nicklas Falk, VD EuroMaint Industry.

- Vi vill renodla vår verksamhet och fokusera på underhåll av tåg. I Coor har vi hittat en industriell ägare som kommer att kunna fortsätta utveckla EuroMaint Industrys verksamhet, kunder och medarbetare på ett bra sätt, säger Hans Pettersson, EuroMaints styrelseordförande.

Förvärvet träder i kraft efter godkännande från Konkurrensverket och parterna beräknar att affären är slutförd i början av december.

För ytterligare information, kontakta:

Staffan Ebenfelt VD, Coor Service Management Sverige
+46 8 553 959 95 staffan.ebenfelt@coor.com

Åsvor Brynnel Kommunikationschef, Coor Service Management
+46 70 600 73 21 asvor.brynnel@coor.com

Nicklas Falk VD, Euromaint Industry +46 70 762 50 34
nicklas.falk@euromaint.se