Coor Service Management nysatsar på restaurangtjänster

Coor har en ny strategi för de restauranger som drivs i egen regi. Det innebär att Coor kommer att utveckla ett eget mat- och dryckkoncept. Det nya konceptet kommer att lanseras under ett eget produktvarumärke.

Coor är idag en stor leverantör av restaurangtjänster till företag på den nordiska marknaden. Restaurangerna drivs både i egen regi och med hjälp av underleverantörer på cirka 80 arbetsplatser runt om i Norden. Verksamheten omfattar personalmatsalar och gästmatsalar, konferenscatering, take-away-produkter och caféer.

Coor har en ny strategi för de restauranger som drivs i egen regi. Det innebär att Coor kommer att utveckla ett eget mat- och dryckkoncept, som ska vara internationellt gångbart men möjligt att anpassa lokalt. Konceptet omfattar nya riktlinjer för mat, dryck och kundbemötande, och kommer att lanseras under ett eget produktvarumärke.

Coor förstärker också kompetensen genom att anställa Arne Ericson och Anders Östman, som båda har lång erfarenhet från kund- och driftfrågor inom restauranger och caféer. Arne Ericson kommer närmast från Sodexo där han arbetat med restaurangutveckling. Anders Östman kommer närmast från en ledande befattning på Fazer Food Services.

Arne Ericson och Anders Östman kommer tillsammans med Coors nuvarande medarbetare inom restaurangtjänster utveckla och genomföra Coors nya strategi för restauranger i egen regi.

-Vi vill vidareutveckla Coors restaurangtjänster och skapa ett attraktivt alternativ för våra kunder. Genom det nya mat- och dryckkonceptet vill vi öka den positiva upplevelsen för våra matgäster, säger Staffan Ebenfelt, vd för Coor i Sverige.

Coor har idag 40 restauranger i egen regi i Sverige, Norge och Danmark.

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Wikström, Affärsenhetschef Coor Service Management,
+46 8 553 950 95, magnus.wikstrom@coor.com

Åsvor Brynnel, Kommunikationschef, Coor Service Management,
+46 8 553 954 04, asvor.brynnel@coor.com