Coor Service Management tecknar nytt samarbete med Trelleborg

Coor Service Management har tecknat ett nytt kontrakt med Trelleborg Sealing Profiles Sweden AB. Avtalet är värt totalt cirka 120 MSEK och innebär att Coor ska samordna och utveckla ett stort antal verksamhetsstödjande servicetjänster i och omkring anläggningen i Värnamo.

Trelleborg Sealing Profiles Sweden AB, ingår i Trelleborg Engineered Systems, och är en ledande leverantör av tätningar och tätningssystem i Skandinavien. Nu står det klart att Coor Service Management tar över ansvaret för ett antal verksamhetsstödjande tjänster såsom internlogistik, förrådshanering, elunderhåll, mekaniskt underhåll, fastighetsunderhåll samt kontorsnära tjänster som behövs för att produktionen i Värnamo ska fungera effektivt.

– Vi är mycket glada över förtroendet att få leverera och utveckla tjänster inom alla våra prioriterade tjänsteområden. Genom affären förstärker vi ytterligare vår satsning på industriservicetjänster och utvidgar samtidigt vår geografiska täckning i Småland, säger Staffan Ebenfelt, VD på Coor Service Management i Sverige.

Kontraktet är värt cirka 20 MSEK per år och kontraktet löper i sex år med start 1 mars 2012. Medarbetare på Trelleborg Sealing Profiles Sweden AB som arbetar med berörda tjänster erbjuds anställning i Coor.

– Genom avtalet med Coor kan vi fokusera helt på vår kärnverksamhet samtidigt som vi inför system och rutiner som tryggar servicekvaliteten över tid. De anställda hos oss som utför servicen går över till Coor och erbjuds där möjligheter till utveckling och karriär hos ett företag som har denna service som kärnverksamhet, säger Thomas Kiratsopoulos, platschef på Trelleborg Sealing Profiles Sweden AB.

För ytterligare information, kontakta:

Jan Carreman, Affärsenhetschef, Coor Service Management
+46 8 553 957 21, jan.carreman@coor.com

Åsvor Brynnel, Kommunikationschef, Coor Service Management
+46 8 553 954 04 asvor.brynnel@coor.com