Coor Service Management utökar samarbetet med Volvo Personvagnar

Coor Service Management förnyar och utökar ett av avtalen med Volvo Personvagnar (Volvo PV). Coor kommer att utveckla och leverera ett stort antal servicetjänster för arbetsplatsen vid Volvo PV:s samtliga anläggningar i Göteborg. Avtalet är på tre år och innebär att Coor ska leverera fler tjänster än tidigare.

Det nya avtalet innebär att Coor ska utveckla och utföra arbetsplatsservice i Volvo PV:s fabriksanläggningar och kontor i Torslanda, Göteborg. Exempel på tjänster som ingår är lokalvård för fabriker och kontor på en sammanlagd yta på 1 miljon kvadratmeter samt flyttservice, kontorsvaruförsörjning, kontorsmaskiner, utemiljö, inredning, AV-teknik och konferensservice, intern och extern avfallshantering samt post och gods. Volvo PV har totalt 8 000 medarbetare som arbetar i anläggningarna.

- Vi är mycket glada över att samarbetet med Volvo PV utvecklas och utökas. Det utökade samarbetet ser vi som ett kvitto på att vi uppfyller Volvo PV:s högt ställda leveranskrav. Tillsammans med kunden har vi gjort en genomlysning av nuvarande leverans och fastställt hur den kan utvecklas, säger Catrin Ståhlgren, affärsenhetschef på Coor.

Coor levererar underhåll och olika servicetjänster till Volvo PV i Göteborg, Olofström och Gent i Belgien. Förutom tjänster inom arbetsplatsservice, levererar Coor framför allt industriservice som till exempel omfattar teknisk projektledning, underhåll och service på truckar samt verktygskalibrering. Samarbetet påbörjades 1972 och har sedan dess utvecklats.

För ytterligare information, kontakta

Catrin Ståhlgren, Affärsenhetschef, Coor Service Management,
+46 8 553 961 90, catrin.stahlgren@coor.com

Åsvor Brynnel, Kommunikationschef, Coor Service Management,
+46 8 553 954 04, asvor.brynnel@coor.com