Coor tecknar avtal med Trafikverket

Coor Service Management har tecknat ett fyraårigt avtal med Trafikverket. Avtalet innebär leverans av integrerade servicetjänster till Trafikverket på 57 adresser.

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Samarbetet mellan Trafikverket och Coor innebär att cirka 40 anställda hos Trafikverket på ett flertal orter i Sverige kommer att erbjudas anställning på Coor. Avtalet är värt cirka 400 MSEK.

- Vi är mycket glada över samarbetet med Trafikverket. Detta är en av de större upphandlingarna av integrerade facilities management-tjänster inom offentlig sektor i år, och det är glädjande att en offentlig myndighet ser fördelarna med att lägga ett större antal servicetjänster på en leverantör, säger Staffan Ebenfelt, VD för Coor Service Management i Sverige.

Trafikverkets förvaltarorganisation, som i nuläget består av centrala funktioner och 6 verksamhetsområden, finns på 57 adresser. Coor kommer att ansvara för leverans av främst arbetsplatsservice till Trafikverkets cirka 6 500 anställa på de aktuella orterna. Exempel på tjänster som omfattas av avtalet är receptionstjänster, konferensservice, hantering av kontorsmaterial, lokalvård, säkerhet, avfallsahantering, lokalplanering och kontorsmaskiner.

Avtalet träder i kraft den 1 februari 2012, och kan efter fyra år förlängas med ytterligare ett år.

För ytterligare information, kontakta:

Leif Arvered, Affärsenhetschef, Coor Service Management
+46 8 553 959 88 leif.arvered@coor.com

Åsvor Brynnel, Kommunikationschef, Coor Service Management
+46 8 553 954 04 asvor.brynnel@coor.com