Coor utökar samarbetet med Volvo

Coor Service Management ska börja leverera arbetsplatsservice till Volvo Personvagnar (Volvo PV) i Gent, Belgien. Sedan tidigare levererar Coor industriservice till fabriken i Gent och genom det ny avtalet utökas samarbetet.

Avtalet gäller servicetjänster till i Volvo PV:s fabriks- och kontorsbyggnader i Gent, Belgien. I uppdraget ingår ansvar för lokalvård, inredningsdetaljer (t.ex. mattor och handdukar), samt skadedjursbekämpning i området.

Genom det nya avtalet fördjupas samarbetet med Volvo PV. Coor ansvarar sedan tidigare för industriservice som t.ex. processrengöring och maskinunderhåll, men har inte tidigare levererat arbetsplatsservice till Volvo PV i Belgien.

- Vi är mycket glada över detta nya avtal vilket är ett stort genombrott för verksamheten i Belgien. Vi ser också det nya avtalet som ett kvitto på att vi uppfyller Volvo PV:s höga kvalitetskrav. Tillsammans med kunden har vi gjort en genomlysning av nuvarande serviceleverans och fastställt hur den kan utvecklas. Här kan vi dra nytta av vår samlade och stora kompetens inom lokalvård, säger Joeri Vanderwee, kontraktschef för Coor i Belgien.

Volvo PV har tidigare förlängt avtal med Coor avseende maskinunderhåll till fabriken i Olofström, samt avtal om utveckling och leverans av ett stort antal servicetjänster inom arbetsplatsservice (t.ex. lokalvård, flyttservice, kontorsvaruförsörjning samt intern och extern avfallshantering) till Volvo PV:s kontor och fabriker i Göteborg.

För ytterligare information, kontakta:

Catrin Ståhlgren, Affärsenhetschef, Coor Service Management
+46 8 553 961 90 catrin.stahlgren@coor.com

Åsvor Brynnel, Kommunikationschef, Coor Service Management
+46 8 553 954 04 asvor.brynnel@coor.com